Wat is waterstofgas ?

Het produceren van waterstofgas gaat via elektrolyse. Er ontstaat water-en zuurstofgas vorming.

Waterstof(gas) voor uw Gezondheid !

Waterstof , velen spreken erover als toekomstig brandstof voor auto's in de energie transitie.Wat eigenlijk interessanter is dat u waterstof(watergas of waterstofgas) kan gebruiken voor uw eigen lichaam als brandstof. Het zogenaamde waterstofgas. 

Water bestaat uit 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof. Waterstof heeft de hoogste energie waarde met afstand ( 120-142 Mjoule/Kg).

Het element staat elke bekend als 'H' en als nummer 1.

Waarom waterstofgas ?

Water, H²0, kan men niet alleen drinken – maar ook als H², waterstof,  en als O²,zuurstof, inhaleren. Het is het beste wat we nodig hebben, in de beste kwaliteit…. en bovendien in de actieve vorm van de twee gassen,  “waterstof en zuurstof”! 

H2 = waterstofgas dat ook wel "brown's gas' wordt genoemd naar de uitvinder die dit gas benutte als energie.

Het gaat hier om ;Hydrogen Inhalation of Waterstof inhalatie.

In het Engels noemt men ons systeem wat we aanbieden  'Hydrogen Gas Inhalation' systeem.

Wij zien professor Ilia Valkov uit Bulgarije(1922-1998) als de pionier/ontdekker in de waterstof. Tegenwoordig wordt het ook wel 'Brown's Gas"genoemd.

 

De kracht van water !