Job 33:25 "Zijn of haar vlees worde frisser dan in de jeugd, hij of zij kere terug tot de dagen van zijn jeugdige kracht.

Het produceren van waterstofgas gaat via elektrolyse. Er ontstaat water-en zuurstofgas vorming.

Waterstof voor uw Gezondheid!

Waterstof, velen spreken erover als toekomstig brandstof voor auto's in de energie transitie. Wat eigenlijk interessanter is dat u waterstof(watergas) kan gebruiken voor uw eigen lichaam als brandstof!

Water bestaat uit 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof. Waterstof heeft de hoogste energie waarde met afstand (120-142 Mjoule/Kg). Dit zegt de wetenschap.

Het element staat bekend als 'H' en als nummer 1.

Waarom watergas?

Watergas is geen damp of stoom! Het is gas uit het water. De twee delen waterstof en een deel zuurstof zijn gecombineerd als watergas.

Water, H²0, kan men niet alleen drinken – maar ook als H², waterstof,  en als O², zuurstof, inhaleren. Het is het beste wat we nodig hebben, in de beste kwaliteit… En bovendien in de actieve vorm van de twee gassen,  “waterstof en zuurstof”! 

H2 = watergas dat ook wel "Browns gas' wordt genoemd naar de uitvinder die dit gas benutte als energie. Hij kwam uit Bulgarije en emigreerde naar Australië. 

Vereniging van Watergas(waterstof)

In Nederland is www.watergas.nu de belangrijkste informatie bron onder leiding van de voormalige Rijks hoofdingenieur Ir. Caspar Pompe. Daarnaast is Ir. Yuri Rakotsy(Oekraine) een techneut en aanjager voor de inhalering van watergas. 

In het Engels noemt men ons systeem wat we aanbieden  'Hydrogen Gas Inhalatian' systeem. Het benutten van veld dauw is in het Engels 'dew'.

Onze uitvinding is dat wij de hoogste energetische waarde op aarde(waterstof) combineren met biologische Dauw krachtwater. Deze heeft het hoogste biologische waarde(BV) op aarde. Hierdoor hebben we de juiste geactiveerde brandstof voor uw lichaam. Dat concludeerden wij uit empirisch onderzoek.

God Schiep waterstof en alle aminozuren lieve mensen niet wij. De unieke combi is ontstaan uit de logische ordelijke volgorden van het leven op aarde. Omdat er maar zeer weinige mensen  geïnteresseerd zijn in Gods Schepping, vinden wij het wel van belang om God de glorie te geven en niet onszelf. Om ons zelf opnieuw te beschermen hebben wij onze combi laten vastleggen.

Dit is gepatenteerd en bekrachtigd door de Rechtbank in Arnhem.

 

De kracht van water !

De Dauw op de velden als levens energie
(Fotografie; Dhr. Daan Berg. Locatie; Achterhoek, Nederland.)