Interview Condit Medicare

Interview op SALTO TV, Amsterdam 2021, met dank aan Mevrouw Mensink, Patricia

Het produceren van waterstofgas gaat via elektrolyse. Er ontstaat water-en zuurstofgas vorming.

Waterstof voor uw Gezondheid!

Waterstof, velen spreken erover als toekomstig brandstof voor auto's in de energie transitie. Wat eigenlijk interessanter is dat u waterstof(watergas) kan gebruiken voor uw eigen lichaam als basis brandstof!

Water zou bestaan uit 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof. Waterstof heeft als drager de hoogste energie waarde op aarde met afstand (120-142 Mjoule/Kg). 

Het element staat bekend als 'H' en als nummer 1.

Waarom watergas?

Watergas is geen damp of stoom! Het is gas uit het water. De twee delen waterstof en een deel zuurstof zijn gecombineerd als watergas.

Water, H²0, kan men niet alleen drinken – maar ook als H², waterstof,  en als O², zuurstof, inhaleren. 

H2 = watergas dat ook wel "Browns gas' wordt genoemd naar de uitvinder die dit gas benutte als energie. Hij kwam uit Bulgarije en emigreerde naar Australië. Zijn kleinzoon trof ik in Bulgarije in het jaar 2013. Vanaf die tijd doe ik actief onderzoek hierin.

Vereniging van Watergas(waterstof)

In Nederland is www.watergas.nu de belangrijkste informatie bron onder leiding van Ir. C. Pompe. Hij is de pionier en promotor betreffende watergas van Nederland.

Uitvinding

Onze 'uitvinding'  is dat wij de hoogste energetische waarde op aarde(waterstof) combineren met biologische 'Dauw' krachtwater.

De Dauw heeft het hoogste biologische waarde(BV) op aarde. Hierdoor hebben we de juiste geactiveerde brandstof voor uw lichaam. Dat concludeerden wij uit empirisch onderzoek.

Deze geactiveerde(watergas)Dauw drinkt u op vanuit een zuiver koperen beker.

De unieke combi is ontstaan uit de logische ordelijke volgorden van het leven op aarde. Dat is Schepping met een doel.

Dit is gepatenteerd en bekrachtigd door de Rechtbank in Arnhem.

 

Job 33:25 "Zijn of haar vlees worde frisser dan in de jeugd, hij of zij kere terug tot de dagen van zijn jeugdige kracht(NBG Bijbel 1940)

Gods belofte ligt in de komende (her)schepping op aarde. Het komende Gods Koninkrijk en haar juiste morele wetten zal ons beschermen tegen ziektes. Laten we nu al gebruik maken van Zijn wijsheden,lieve mensen.