Wat is waterstofgas ?

Het produceren van waterstofgas gaat via elektrolyse. Er ontstaat water-en zuurstofgas vorming.

Zuurstof -en Waterstofgas voor uw Gezondheid !

Waterstof , velen spreken erover als toekomstig brandstof voor auto's in de energie transitie.Wat eigenlijk interessanter is dat u waterstof(watergas of waterstofgas) kan gebruiken voor uw eigen lichaam als brandstof. Het zogenaamde waterstofgas. 

Water bestaat uit 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof. Waterstof heeft de hoogste energie waarde met afstand ( 120-142 Mjoule/Kg).

Het element staat elke bekend als 'H' en als nummer 1.

Waarom watergas ?

Watergas is geen damp of stoom ! Het is gas uit het water. De twee delen waterstof en een deel zuurstof zijn gecombineerd als watergas.

Water, H²0, kan men niet alleen drinken – maar ook als H², waterstof,  en als O²,zuurstof, inhaleren. Het is het beste wat we nodig hebben, in de beste kwaliteit…. en bovendien in de actieve vorm van de twee gassen,  “waterstof en zuurstof”! 

H2 = watergas dat ook wel "brown's gas' wordt genoemd naar de uitvinder die dit gas benutte als energie.

Het gaat hier om ;Hydrogen Inhalation of Zuustof -en Waterstofgas inhalatie.

In het Engels noemt men ons systeem wat we aanbieden  'Hydrogen Gas Inhalation' systeem.

Wij zien professor Ilia Valkov uit Bulgarije(1922-1998) als de pionier/ontdekker in de waterstof. Tegenwoordig wordt het ook wel 'Brown's Gas"genoemd. Onze uitvinding is dat wij de hoogste energetische waarde op aarde(waterstof) combineren met 'dauw' krachtwater. Deze heeft het hoogste biologische waarde op aarde. Hierdoor hebben we de juiste geactiveerde brandstof voor uw lichaam.

 

De kracht van water !