Watergas en Parkinson

Interview met iemand die Parkinson heeft en het effect van watergas op haar. Dankzij ons apparaat.

Tijdschrift Parkinson Mei 2021, artikel over ons en de ervaring van Dhr. Hans van Haasteren uit Deventer. Zie bijlage beneden.

H. van Haasteren

T: 0570 514126 / 06 19 29 53 94

 

Door Ir. Caspar Pompe geschreven i.s.m. W.A. van der Weide


1. Condit Medicare

Condit Medicare is de merknaam van Yellow Energy BV ……… Een bijzondere toepassing van zuurstof- en waterstofgas op de mens!

Als oprichter en voorzitter promoot ik al jaren watergas.

Op de website van Stichting Watergas ben ik geïnspireerd door de werking van watergas.

Niet alleen voor energietoepassingen, maar ook voor toepassing in landbouw, veeteelt en
gezondheidszorg. Het blijkt dat inname van watergas en van water waar gas door heen
is geleid de vitaliteit van levende organismes versterkt.

Ik liep een andere watergas pionier tegen het lijf, Willibrordus van der Weide. Omdat hij juist uit het buitenland weer in Nederland was teruggekeerd, zochten we elkaar op. Ons doel was een – relatief eenvoudige – apparatuur die goed betaalbaar is. Vooral werkzaam!

2. Parkinson en zuurstof- en waterstofgas

Toevallig is mijn eerste klant een Parkinson patiënt. Ik heb inmiddels 3 patiënten
kunnen helpen met watergas. Hun ervaringen tot heden zijn zeer bemoedigend.

Omdat het aantal klanten van Condit Medicare nog beperkt is (we zijn nog in de start-up fase)
heb ik aan de heer Pompe gevraagd om ervaringen met watergas in beeld te brengen.
Hij heeft op basis van internetonderzoek daarover een documentje samengesteld (zie
bijlage 1).

Waterstof(watergas) bij hersenafwijkingen

In talloze andere studies is melding gemaakt van de voordelen van waterstof bij experimentele modellen van hersentrauma bloeding in de hersenen en hersenschade door medicatie. Het lijkt erop dat de effecten zich niet beperken tot dit soort directe, lichamelijke hersenschade, maar ook gelden voor hersenproblemen die met de ontwikkeling of ouderdom te maken hebben.

In 2018 bleek uit een studie dat waterstofrijk water autisme-achtig gedrag bij muizen significant verminderde en ook ontstekingskamers in het bloed verlaagde. Uit een studie met menselijke vrijwilligers bleek dat het drinken van waterstofrijk water angst verminderde en de zelfstandige functies (zoals hartslag en bloeddruk) verbeterde.

Ook ontdekten Nicolson en zijn collega’s dat moleculaire waterstof de synthese van glutathion in hersencellen verbetert. Glutathion is een belangrijke antioxidant die cellen beschermt tegen leeftijdsgerelateerde oxidatieve schade.

Het hoeft dus geen verbazing te wekken dat er belangstelling is om te onderzoeken wat waterstof kan betekenen bij neurodegeneratieve ziekten, zoals parkinson en alzheimer. In een voorlopige studie uit 2013 kregen parkinson patiënten 48 weken lang waterstofrijk water te drinken. Ze bleken gemiddeld beter te presteren dan degenen in de controlegroep die gewoon water dronken: zij waren achteruitgegaan.

Op een andere ervaring betreft een Nederlandse man met ernstige parkinson tremoren. Zijn tremoren worden minder hevig en verdwijnen uiteindelijk met een mengsel met waterstofgas inhaleert. Dit na 6 weken gebruik. Dat dankzij Condit Medicare.

Een aantal studies bij dieren laat soortgelijke positieve resultaten zien voor het toedienen van moleculaire waterstof als therapie bij de ziekte van Alzheimer. Dat heeft ertoe geleid dat er nu een aantal klinische trials loopt waarvan de eerste resultaten bij mensen met mci (mild cognitive impairment, een voorstadium van alzheimer) veelbelovend zijn.

3. Bekendheid

In algemene zin is watergas (gas van water – afzonderlijke fase)
nog niet door de klassieke natuur- en scheikunde herkend. 

Wij denken dat de werking van watergas op levende organismen dus wel bekend is,
maar het onderliggende mechanisme is nog onvoldoende begrepen. Dus werk aan de winkel voor ons!

4. Toepassing in de gebruikelijke zorg

Wordt er inmiddels in de gewone zorg ook (meer) gebruik gemaakt van waterstofgas,
bv door artsen en specialisten?
Het is de bedoeling van Condit Medicare en Stichting Watergas om aandacht te vragen voor
watergas in de medische praktijk. We willen daarbij vooral focussen op Parkinson.

5. Methodieken

Waterstofgas in de vorm van inhalatie wordt meestal ondersteund door watergas rijk
water te drinken. Het gas wordt vooraf gebubbeld door een fles drinkwater. Na het
inhaleren schroeft men de fles los om dit ‘krachtwater’ ofwel 'dauw' te drinken. Dat doet men via een zuiver koperen beker.

Het preventief drinken van krachtwater(Dauw) onderhoudt een sterk immuunsysteem. Dat denken wij.

Men kan ook het gas met een (wond) kap gebruiken om wondgenezing te versnellen.
Een andere methode is het behandelen van huidaandoeningen met een opblaas mouw,
bijvoorbeeld bij eczeem. Tenslotte kan men het gas ook met een soort duikbril over de
ogen laten stromen om oogaandoeningen te genezen.

6. Testimoniums

Parkinson patiënt van Haasteren uit Deventer is graag bereid zijn ervaring met u te
delen. Hij doet ook actief mee met de werkgroep van Watergas om de aandacht
voor dit onderwerp te vragen. 

www.watergas.nu

Contact zoeken met Dhr. Caspar Pompe?  +31 6 52525935

Contact zoeken met Dhr. Willibrordus van der Weide? +31 6 23360058

Parkinson & Landbouw

Parkinson en Watergas inhaleren deel 1

Monitoring van 22 Parkinson patiënten tijdens inhaleren watergas ism Condit Medicare en Watergas Stichting.

Parkinson en Watergas inhaleren deel 2

Monitoring van Parkinson patiënten ism met Condit Medicare en Stichting Watergas. Deel 2