Condit Medicare uitleg !

De combinatie watergas en dauw als krachtbron.

Effect op de ziekte van Parkinson

vml. Rijks Hoofd Ingenieur Caspar Pompe

Door Ir. Caspar Pompe geschreven ism Dil.Ing.W.A. van der Weide


1. Condit Medicare

Condit Medicare is de merknaam van Yellow Agro manufacturing ………Een bijzondere toepassing van zuurstof-en waterstofgas op de mens !

Als oprichter en voorzitter promoot ik reeds jaren watergas.

Op de website van Stichting Watergas ben ik geïnspireerd door de werking van watergas.

Niet alleen voor energietoepassingen, maar ook voor toepassing in landbouw, veeteelt en
gezondheidszorg. Het blijkt dat inname van watergas en van water waar gas door heen
is geleid de vitaliteit van levende organismes versterkt.

Ik liep een andere watergaspionier tegen het lijf, Willibrordus van der Weide. Omdat hij juist weer uit het buitenland weer in Nederland was teruggekeerd, zochten we elkaar op.Ons doel was een – relatief eenvoudige – apparatuur die goed betaalbaar is. Werkzaam !

2. Parkinson en zuurstof-enwaterstofgas

Toevallig zijn mijn eerste klanten Parkinsonpatient. Ik heb inmiddels 3 patiënten
kunnen helpen met watergas. Hun ervaringen tot heden zijn bemoedigend.

Omdat het aantal klanten van Condit Medicare nog beperkt is (we zijn nog in de start-up fase)
heb ik aan de heer Pompe gevraagd om ervaringen met watergas in beeld te brengen.
Hij heeft op basis van internetonderzoek daarover een documentje samengesteld (zie
bijlage 1).

3. Bekendheid

In algemene zin is watergas (gas van water – afzonderlijke fase)
nog niet door de klassieke natuur- en scheikunde herkend. 

Wij denken dat de werking van watergas op levende organismen dus wel bekend is,
maar het onderliggende mechanisme is nog onvoldoende begrepen. Dus werk aan de winkel voor ons !

4. Toepassing in de reguliere zorg

Wordt er inmiddels in de reguliere zorg ook (meer) gebruik gemaakt van waterstofgas,
bv door artsen en specialisten?
Het is de bedoeling van Condit Medicare en Stichting Watergas om aandacht te vragen voor
watergas in de medische praktijk. We willen daarbij focussen op Parkinson.

5. Methodieken

Waterstofgas in de vorm van inhalatie wordt meestal ondersteund door watergasrijk
water te drinken. Het gas wordt vooraf gebubbeld door een fles drinkwater. Na het
inhaleren schroeft men de fles los om dit ‘krachtwater’ ofwel 'dauw' te drinken.

Het preventief drinken van krachtwater(Dauw) onderhoudt een sterk immuunsysteem. Dat denken wij.

Men kan ook het gas met een wondkap gebruiken om wondgenezing te versnellen.
Een andere methode is het behandelen van huidaandoeningen met een opblaasmouw,
bijvoorbeeld bij exceem. Tenslotte kan men het gas ook met een soort duikbril over de
ogen laten stromen om oogaandoeningen te genezen.

6. Testimonials

Parkinsonpatiënt van Haasteren uit Deventer is graag bereid zijn ervaring met u te
delen. Hij doet ook actief mee met de werkgroep van Watergas om de aandacht
voor dit onderwerp te vragen. 

www.watergas.nu

Contact zoeken met Ir. Caspar Pompe ?  +31 6 52525935

Contact zoeken met Dil.Ing. Willibrordus van der Weide ? +31 6 23360058


Bijlage 1. Watergas en Gezondheid – ervaringen van gebruikers.
https://www.watergas.nu/uploaded/WGNU_HHO%204%20Health_ervaringen_210318_1.pdf
Bijlage 2. Geneeskracht van Watergas – verklaring voor de werking van watergas.
https://www.watergas.nu/uploaded/WGNU_Health_Website_210318_2.pdf