Disclaimer Medisch

Medische disclaimer Condit Medicare;

De uitspraken op deze website zijn niet beoordeeld, noch goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of enig andere overheidsinstantie, medische organisatie of farmaceutisch bedrijf. De hier aangeboden producten zijn niet officieel goedgekeurd voor het diagnosticeren, het behandelen, het genezen of het voorkomen van welke ziekte dan ook.

Indien u zwanger bent, medicijnen gebruikt of een medische aandoening heeft (een donororgaan) raadpleeg dan uw huisarts voordat u aan waterstof(watergas) therapie begint. De informatie op deze website dient slechts een informatief doel en is niet bedoeld als een vervanging voor het advies van uw dokter of zorgmedewerker of enige informatie op of in een productetiket of verpakking. U mag de informatie op deze site niet gebruiken voor het diagnosticeren of behandelen van enig gezondheidsprobleem, of voor het voorschrijven van medicatie of andere behandelingen.

Raadpleeg altijd een arts voor u met een dieet, oefeningen of aanvullende voeding begint, voordat u medicijnen gebruikt, of als u een gezondheidsprobleem heeft of vermoedt te hebben. U behoort niet te stoppen met medicatie zonder eerst uw arts te raadplegen. Zoals individuen verschillen, zo verschillen ook de reacties op het gebruik van waterstof. Hoewel er alleen natuurlijke ingrediënten worden gebruikt, dient altijd uw arts te raadplegen voor eventuele risico’s verbonden aan het gebruik van voedingssupplementen of in dit geval waterstof therapie, in verband met uw eventuele en specifieke gezondheidsproblemen en/of allergieën.

Op juridische gronden moeten we vooraf vermelden dat de Condit Medicare (nog) niet is gedefinieerd als een medische hulpmiddelen daarom wettelijk niet kan worden aanbevolen voor menselijk gebruik. Wel getest voor CE als elektronisch apparaat.

Legaal gebruik zou zijn voor planten, vissen, vogels en zoogdieren. Honderden wetenschappelijke studies hebben echter aangetoond dat het veilig is voor plant en dier, zowel om te drinken als om te ademen. Recentere studies tonen aan dat mensen dezelfde voordelen hebben als bewezen is voor planten en dieren. Opmerking: geen van studies naar waterstof therapie (ook die studies op mensen gericht) toont enig negatief effect van waterstof, alleen positieve effecten. Dat neemt niet weg dat het gebruik van de Condit Medicare geheel op eigen risico geschiedt. Wij doen geen medische claims. Wij voorzien slechts in een plaats waar u meer kunt leren over waterstof therapie en wij delen de ervaringen van andere mensen.

Bij het monitoren op bijvoorbeeld 22 Parkinson patiënten(2020-2021) geven aan dat 70% direct baat heeft bij het gebruik van watergas. Dat ook bij MS-patiënten(2021) zijn bijzondere herstel opgetreden. Elk mens heeft zijn eigen verhaal hierin. Wij doen als Condit Medicare geen beloftes, maar denken dat waterstof of watergas erg nuttig is voor u als basis brandstof.

2021