Verschil watergas en waterstof ?

Watergas is ‘gas van water’ Natuurkundig is er een duidelijk verschil tussen watergas en waterstof. Watergas is ‘gas van water’, een vrij onbekende verschijningsvorm van water (water wordt ook wel geschreven als H2O).

Watergas bestaat dus uit watermoleculen. Normaliter zijn H2O-moleculen te vergelijken met vloeimagneetjes. Watermoleculen trekken elkaar dus aan. Zij hebben een plus- en een min-zijde.

Omdat de moleculen elkaar aantrekken kennen we H2O als vloeistof. De H2O-moleculen zitten in vloeistof dicht op elkaar. Er zitten ruim 10t tot de 24 moleculen in een liter water (triljard maal triljard moleculen!).

Als de moleculen elkaar niet meer aantrekken wordt het water een gas. Van één liter vloeibaar water ontstaat dan ruim anderhalf kuub watergas. Dit watergas is vrij onbekend. Daarom ontstaat wel eens verwarring.

Watergas is een gas van watermoleculen. In één watermolecule zitten twee waterstofatomen en één zuurstofatoom aan elkaar vast. Het zgn MOLgewicht bedraagt 18 gram. Dat wil niet zeggen dat één molecuul watergas 18 gram weegt, maar ongeveer een triljard maal een triljard moleculen wegen samen 18 gram. 

Waterstof is ook een gas, maar in dat gas zitten alleen waterstofmoleculen. Dus er zit geen zuurstof bij. In één waterstofmolecúle zitten twéé waterstofatómen aan elkaar vast. Waterstof wordt daarom geschreven als H2 (H van Hydrogenium).

Het MOLgewicht is 2 gram. Dus waterstofmoleculen zijn veel kleiner dan watergasmoleculen. Ook zuurstofgas bevat twee atomen zuurstof die aan elkaar vast zitten: O2 (Oxigenium). Het MOLgewicht van zuurstof is 2 x 16 = 32 gram.

Tot zover deze gratis natuurkundeles. Waterstof (H2) is dus een ander gas dan watergas (H2O). Als je op internet zoekt kan je overigens beter de term HHO gebruiken. Dat is een niet-conventionele verkorte schrijfwijze van watergas.